Projektowanie:
instalacji: elektrycznych, słaboprądowych,
sieci: elektroenergetycznych, teletechnicznych.

Copyright 2012 by MIAMPLI
| PROJEKTY | O NAS | ROZWIĄZANIA | KONTAKT |
Jesteśmy dynamicznym zespołem inżynierów budownictwa specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Posiadamy ponad 15-letni staż zawodowy w projektowaniu.
Trzon stanowią młodzi entuzjastyczni ludzie posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- telekomunikacyjnej.

Posiadamy również uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń ww. specjalności.