Zajmujemy się projektowaniem instalacji oraz sieci elektrycznych i teletechnicznych. Wykonujemy opracowania projektowe dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej. Zajmujemy się również projektowaniem sieci elektrycznych i teletechnicznych przy
budowach i przebudowach dróg.

Zakres projektów sieci zewnętrznych:
- sieci i przyłącza SN i nN,
- stacje transformatorowe,
- oświetlenie terenu (parkingi, drogi, place),
- sieci telekomunikacyjne.

Zakres projektów instalacji elektrycznych
wewnętrznych:
- systemy zasilania gwarantowanego z zasilacza UPS,
- systemy zasilania rezerwowego z agregatu,
- instalacje rozdzielcze i odbiorcze niskiego napięcia,
- instalacje oświetlenia ogólnego,
- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,
- instalacje uziemień technologicznych,
- instalacje odgromowe,
- układy automatyki i sterowań.
Copyright 2012 by MIAMPLI
| PROJEKTY | O NAS | ROZWIĄZANIA | KONTAKT |
Projektowanie:
instalacji: elektrycznych, słaboprądowych,
sieci: elektroenergetycznych, teletechnicznych.

Zakres projektów instalacji słaboprądowych
wewnętrznych:
- systemy sygnalizacji pożaru ze sterowaniem - SSP,
- dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
- instalacje kontroli dostępu,
- instalacje telewizji przemysłowej - CCTV,
- instalacje alarmowe SSWiN,
- instalacje telefoniczne,
- sieci strukturalne IT,
- instalacje domofonowe,
- instalacje RTV i RTV-SAT,
- instalacje detekcji tlenku węgla CO, LPG.
Przygotowane przez nas projekty opracowywane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.